Gå til innholdet

Åpning av ny krukke med kalkmaling (Dixie Belle Chalk Mineral Paint)

Ny krukke med maling er alltid spennende å åpne!

Enten er det fargen en er spent på eller begynne på et prosjekt, eller rett og slett begge deler.

Iblant kan man finne en hinne under lokket. 

En hinne under lokket

Dette er ikke farlig og er malingens måte å beskytte seg selv på fra uttørking, flere typer maling har denne egenskapen. Det likevel er viktig å fjerne denne hinnen og IKKE blande den ut i maling, da vil det, naturlig nok, dannes klumper i malingen.

Ved åpning av en ny krukke:

  1. Ikke rist malingen
  2. Fjern eventuell hinne
  3. Rør godt i malingen
  4. Malingen er klar til bruk


Løsne hinnen forsiktig fra kanten hvis den sitter fast, løft den opp og kast den!

Løft opp hinnen og kast den

Rør i malingen og start prosjektet.

Behold den hvite pappen i lokket, da sitter lokket tettere

Behold gjerne den hvite pappen i lokket, lokket vil sitte tettere på krukken når den er lukket.

Hilsen Infinity Designs

Adresse
Hauk Aabels vei 29, 3038 Drammen
Telefon
91908545
E-postadresse
post@infinitydesigns.no
Foretaksregisteret
927065118 MVA
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business